COMUNITAT CIENTÍFICA

COMUNITAT CIENTÍFICA

COMUNITAT CIENTÍFICA

Estudis científics realitzats demostren els efectes nocius de l'exposició a camps electromagnètics

Els estudis de Fisiologia mèdica constaten que a través de les membranes cel·lulars hi ha potencials elèctrics que juguen un paper important en el control de moltes de les seves funcions, com succeeix en les cèl·lules de les glàndules i en la comunicació intercel·lular, fonamentalment en les cèl·lules excitables com les nervioses i musculars, que són capaços de transmetre al llarg de les seves membranes impulsos elèctrics.

Un camp elèctric pot contribuir a desencadenar potencials d'acció en les cèl·lules o causar canvis en el potencial de la membrana, causant pertorbacions en el sistema nerviós central i immunitari.

No oblidem que l'ésser humà és un organisme bioelèctric i que el bioelectromagnetisme regeix la majoria de processos biològics.

Avui en dia hi ha centenars d'estudis que demostren els efectes nocius de la contaminació electromagnètica, sent la reunió de maig del 2015 amb 207 científics d'altíssim nivell de 40 països, un resum molt aclaridor de l'impacte nociu dels CEM.

Article de premsa de la reunió: Les directrius internacionals de protecció per als CEM (camps electromagnètics) no ionitzants són inadequades.

Nombroses publicacions científiques recents han demostrat que els CEM afecten els organismes vius a nivells molt per sota de la majoria de les directrius internacionals i nacionals.

Els efectes inclouen l'augment de risc de càncer, l'estrès cel·lular, l'augment de radicals lliures nocius, danys genètics, canvis estructurals i funcionals del sistema reproductor, dèficits en l'aprenentatge i la memòria, trastorns neurològics i efectes negatius en el benestar general dels éssers humans. El dany va més enllà de l'espècie humana, ja que cada vegada hi ha més evidència d'efectes nocius tant per a les plantes com per als animals.

Aquests resultats justifiquen la seva crida a les Nacions Unides (ONU) i a tots els Estats membres del món, per estimular a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a exercir un important lideratge en el foment de l'elaboració de directrius per als CEM que protegeixin a la població, a fomentar mesures de precaució, i a educar el públic en general sobre els riscos per a la salut, especialment per als nens i en el període de desenvolupament fetal. En cas de no prendre mesures, l'OMS està incomplint la seva comesa com a organisme internacional preeminent de salut pública.