RADIACIONS ARTIFICIALS

RADIACIONS ARTIFICIALS

RADIACIONS ARTIFICIALS

En els últims anys s'ha incrementat de manera exponencial l'exposició als camps electromagnètics. La comunitat científica alerta dels efectes negatius en la salut humana.

Camps elèctrics i magnètics de baixa freqüència: Són els camps magnètics (ones) i camps elèctrics (partícules en forma d'electrons lliures) produïts per línies d'alta tensió, transformadors de voltatge, resistències elèctriques en cuines, electrodomèstics, instal·lacions elèctriques, etc..

Des de principis del segle XX, s'ha incrementat en milers de vegades la intensitat de l'electricitat ambiental a causa de la influència de camps electromagnètics artificials (CEM) generats per línies d'alta tensió, xarxes elèctriques, transformadors, electrodomèstics, etc .., alterant el conjunt del medi ambient.

Camps electromagnètics d'Alta freqüència: Els telèfons mòbils, la televisió i els transmissors de ràdio i radars produeixen camps de RF. Aquests camps s'utilitzen per transmetre informació a distàncies llargues i són la base de les telecomunicacions, així com de la difusió de ràdio i televisió a tot el món. Les microones són camps de RF de freqüències altes, de l'ordre de GHz. En els forns de microones, utilitzem aquests camps per a l'escalfament ràpid d'aliments.

En les freqüències de ràdio, els camps elèctrics i magnètics estan estretament relacionats i els seus nivells es mesuren normalment per la densitat de potència, en microvats per metre quadrat (microW / m2).