EXPERIÈNCIA PERSONAL

EXPERIÈNCIA PERSONAL

EXPERIÈNCIA PERSONAL

La meva dedicació laboral a la Geobiologia ha sorgit per la meva pròpia experiència personal. Tot va començar quan vaig iniciar un negoci propi en un local comercial situat a peu de carrer. La mala fortuna va fer que just al costat, estigués ubicat un transformador elèctric.

Jo en aquell temps no sabia que treballar o dormir a prop d'un transformador podia tenir efectes molt nocius per a la salut. Vaig començar a notar els primers símptomes al cap de poc temps d'obrir el negoci; fatiga física i mental, pèrdues de memòria, dèficit d'atenció, intoleràncies alimentàries, etc ..

Al principi ho  atribuïa al possible estrès d'iniciar un negoci propi, encara que jo intuïa que aquest no era el motiu. Després de visitar a diversos metges i no trobar cap solució, un comentari d'un amic fent referència als efectes sobre la salut dels camps electromagnètics em va portar a investigar sobre el tema.

Vaig contractar els serveis d'un enginyer especialista en geobiologia i la sorpresa va ser majúscula, quan vam observar que els valors obtinguts del camp magnètic provinent del transformador eren molt superiors als recomanats per l'OMS, i que els meus símptomes eren molt semblants als que patien altra gent afectada per fets similars.

Com a dada significativa comentar que en altres països com Suïssa, Israel o l'estat de Caifornia, el valor obtingut a la meva oficina (1500 nanoteslas), estaria prohibit i immediatament obligaria a tancar o canviar de lloc el transformador. A Espanya no ...

L'institut Karolinska en 1992 va realitzar un estudi epidemiològic sobre 245.000 persones amb 25 anys d'exposició, en què va constatar que es dupliquen els casos de leucèmia infantil i els tumors cerebrals, entre les persones que viuen a menys de 20 metres de línies d'alta tensió o dels que estan exposades a intensitats de CEM superiors a 200 nanoteslas. Els experts alerten que a partir de 300 nanoteslas els efectes sobre la salut poden ser molt perjudicials, afectant molt seriosament el sistema immunològic i el sistema nerviós central. En el meu cas vaig estar 5 anys amb una exposició continuada de 1500 nanoteslas ....

Hi ha un marc de restriccions i nivells que limiten l'exposició dels ciutadans a emissions radioelèctriques i fonts artificials de CEM recollit en la Recomanació 199/519 / CE del Consell de la Unió Europea, i cada país estableix les seves pròpies normes.

Espanya situa el seu límit legal molt per sobre d'altres països, i en alguns casos multiplica per 1000 la diferència dels valors màxims respecte a altres països de la Unió Europea.

Qualsevol persona que es trobi en bon estat de salut pot patir electrosensibilitat si s'exposa a aquests camps de manera perllongada, sent els nens i les persones amb el sistema immunitari debilitat els més vulnerables.

En el meu cas va sumar de manera molt negativa el fet de dormir en una zona geopatògena (alterada per corrents d'aigües subterrànies). Descansar en una zona alterada per una radiació natural (corrents d'aigua, falles, línies cosmo-tel·lúriques, etc ..) pot ser igual o més perjudicial que estar exposat a una radiació artificial (antenes de telefonia, transformadors, wifi, etc .. ).

La fricció que crea el corrent d'aigua subterrània en moviment amb les parets de les roques, origina corrent electromagnètica. Afecta tota la seva vertical i provoca un augment de la radiació de microones d'ona curta i de raigs gamma, així com una incidència negativa sobre la ionització de l'aire.

Per això és tan important evitar posicionar el llit sobre corrents d'aigua o alteracions geofísiques, per evitar radiacions nocives. Estar exposat a radiacions durant el son altera el correcte funcionament de la glàndula pineal, que és la responsable de segregar l'hormona de la melatonina, i l'encarregada de regular els ritmes circadians, mantenir el nostre equilibri biològic i immunitari, i regenerar les nostres cèl·lules. 

Estar lliure de radiacions ens ajudarà a protegir-nos de les malalties rares, autoimmunes, i degeneratives com el càncer i altres.

Metges especialitzats, evitar els camps electromagnètics i dormir en un lloc lliure de radiacions ha fet que recuperi la meva salut en pocs mesos, i que el destí hagi fet que avui en dia pugui ajudar a altres persones a què puguin viure en un entorn saludable.

Jordi Martorell