EFECTES DE LES RADIACIONS

EFECTES DE LES RADIACIONS

EFECTES DE LES RADIACIONS

La sobreexposició a tot tipus de radiacions fan preveure un augment exponencial de múltiples símptomes i malalties.

Diversos estudis revisats indiquen que les radiacions no ionitzants estan associades a l'aparició de diferents malalties i descriuen que entre els mecanismes fonamentals per produir el dany en l'home es troben els efectes tèrmics, no tèrmics i atèrmics. Les radiacions no ionitzants poden afectar l'ésser humà de forma negativa, sobretot per exposició perllongada.

Les radiacions no ionitzants poden produir efectes biològics i efectes adversos sobre la salut humana. Es considera que el primer passa quan l'exposició produeix un canvi fisiològic detectable en un sistema biològic, com són l'escalfament i la inducció de corrents elèctrics en els teixits.

L'efecte de les radiacions no ionitzants constitueix una preocupació per als governs i les autoritats sanitàries de molts països.

Tipus:

Lleus: Nerviosisme, irritabilitat, estat d'ànim depressiu, dificultat per dormir, insomni, malsons, fuetades musculars en adormir-se, despertar prematur, cansament a l'aixecar-se, cansament crònic, peus freds, parestèsia en mans i peus, rampes, rinitis crònica ...

Moderats: Insomni tenaç, amigdalitis crònica, bronquitis, asma, sudació sense motiu, tensió al clatell, mal dorsal i lumbar, dolor toràcic, dolors reumàtics, cefalees, migranyes, marejos, neuràlgies, artrosis per desmineralització, astènia tot el dia, fort depressió, agressivitat latent, patir moltes fòbies.

Greus: Problemes circulatoris i cardíacs, afectació del sistema de defenses per dificultat en eliminació de toxines, esgotament nerviós, idees suïcides, desdoblament de la personalitat, esquizofrènia, crisis de pànic, esclerosi múltiple, malalties autoimmunes, malalties degeneratives, càncer.