DADES HISTÒRIQUES

DADES HISTÒRIQUES

DADES HISTÒRIQUES

Es considera la geobiologia com una disciplina recent, tot i que des de l'antiguitat és vital per a la construcció dels habitatges i llocs sagrats.

3000-300 aC

A "la vall dels Reis" a Egipte figuren dibuixos de sacerdots utilitzant varetes.

Aprox. 2.200 aC

L'Emperador Kuang Yú va aprovar una llei en la qual no es podia construir una casa abans que no es comprovés que el terreny estigués lliure de les "venes del drac" (corrents d'aigua subterrània).

Imperi Romà

Els romans feien pasturar durant molt de temps ramats d'ovelles en els terrenys que tenien pensat fundar les ciutats. Després de sacrificar els animals, estudiaven el seu fetge, i segons l'estat sa o no de l'òrgan, decidien si construïen els seus habitatges o no.

Segle XV

S'esmenten sovint a zahorís. Alexander Agrícola, Paracelsus i Goethe són alguns zahorís o geobiòlegs famosos.

1.897

Una saurí anglesa relata en un informe en 1.897 que les abelles que tenen els panals sobre una geopatia produeixen fins a 3 vegades més mel que d'altres.

1.929

El baró Gustav Von Pohl arriba a terme una sèrie d'estudis en què queda palesa la interacció del lloc habitat i la malaltia.

1.935

El Doctor Ernst Hartmann d'Alemanya, després de nombroses experiències efectuades a la ciutat en la qual exercia, va arribar a la conclusió que la salut física i mental d'una persona depèn del lloc en el qual viu, dorm i exerceix la seva activitat.

1.939

Durant la 2a Guerra Mundial, l'exèrcit alemany té a les seves tropes a reconeguts geobiòlegs.

1.961

El Doctor med. Ernst Hartmann funda el Forschungkreis für Geobiologie.

1.970

En la Guerra del Vietnam l'exèrcit americà utilitza, malgrat la seva alta tecnologia, a un grup de geobiòlegs.